Vereniging tot instandhouding van het Zeeuws cultureel erfgoed Ôns Boeregoed

Contactpersoon: mw. A. Bal-de Quelery

Contactadres: Kanaalstraat 31a, 4388 BJ Oost-Souburg

Telefoon: 0118-851103

E-mail: info@ons-boeregoed.nl

Website: http://www.ons-boeregoed.nl

Volg ons op

File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons

Ôns Boeregoed is een vereniging tot instandhouding van het Zeeuws cultureel erfgoed. De vereniging is op 8 maart 1990 opgericht te Kruiningen en heeft als hoofddoel om de unieke klederdrachten van Zeeland voor het nageslacht te bewaren. Daarnaast probeert de vereniging oude Zeeuwse gebruiken in ere te houden of waar mogelijk in ere te herstellen. Ook tracht ze de Zeeuwse dialecten te bewaren. Daarom wordt er op alle bijeenkomsten Zeeuws dialect gesproken. Binnen de vereniging zijn er verschillende subgroepen gevormd waarvan de meeste in en buiten Zeeland, en een enkele keer buiten Nederland, optredens verzorgen. Naast de optredens, de repetities van de subgroepen en vergaderingen worden er binnen de vereniging diverse activiteiten georganiseerd voor en door leden. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse fietstocht, de maandelijkse soosavonden en de boerenmaaltijd. Sinds 1999 beschikt Ons Boeregoed over een eigen verenigingsgebouw, genaamd ‘t Zael’of, waarin de meeste activiteiten plaatsvinden.