Streekdrachtvereniging De Arke

Secretariaat: J. Mol -Fierens, Oesterstraat 45, 4301 ZL Zierikzee; e-mail: vszuidwest@zeelandnet.nl

Contactpersoon: Dhr. J. Geleijnse; e-mail: geleijnsej@zeelandnet.nl telefoon: 0111-413481

Volg ons op

File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons

Streekdrachtvereniging De Arke stelt zich tot doel het bewaren en instant houden van reconstrueren van de diverse streekdrachten in de provincie Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden. De naam van de vereniging komt uit het verleden. De boeren van Schouwen woonden in zogenaamde stolpboerderijen. Om in de winter het vele water te weren werden dammen van klei om de boerderijen gelegd en evenals Noach trok de boer zich dan met zijn gezin en dieren terug in ‘De Arke’.
Tegenwoordig presenteert de vereniging de verschillende drachten tijdens diverse open dagen en evenementen. Hiervoor kunt u vereniging De Arke uitnodigen, neem hiervoor contact op met het secretariaat.