Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht

E-mail: info@cadzandsedracht.nl

Website: http://www.cadzandsedracht.nl

Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht heeft als doelstellingen:

  • bij te dragen aan de instandhouding van een representatieve collectie Cadzandse dracht
  • het vergroten en overdragen van de kennis over de Cadzandse dracht
  • het meer bekendheid geven aan de oorsprong en ontwikkeling van de Cadzandse dracht.

De stichting tracht bovengenoemde doelstellingen onder meer te verwezenlijken door het beheer van een collectie Cadzandse dracht, de verwerving en bundeling van relevante deskundigheid, presentaties, publicaties, voordrachten en cursussen, het voorlichten en adviseren over behoud, conservering, restauratie, plaatsing in deelcollecties en beheer van Cadzandse drachtstukken en alle wettelijke middelen, die de doelstellingen van de stichting kunnen bevorderen.