Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

Contactadres: Beatrixstraat 8, 4361 EG  Westkapelle

Contactpersoon: Jan Kaland

Telefoon: 0118-572169 / 06-23532603

E-mail: info@westkapellecultuurbehoud.nl

Website: http://www.westkapellecultuurbehoud.nl

Stichting Cultuurbehoud Westkapelle zet zich in voor het in stand houden van, en bekendheid geven aan de cultuur en de cultuurhistorie van Westkapelle. Stichting Cultuurbehoud Westkapelle heeft als algemene doelstelling:

Het vastleggen en in stand houden van de cultuur en folklore van Westkapelle in al hun verschijningsvormen en het bestuderen en vastleggen van en bekendheid geven aan de historie van Westkapelle.

Om deze doelstelling te verwezenlijken onderneemt de stichting o.m. de volgende activiteiten:

– In stand houden en beheren van een klederdrachtenverzameling met bijbehorende sieraden en het uitlenen van onderdelen van die collectie (zie ook onder klederdracht)

– Verzamelen en beheren van foto’s en ander beeldmateriaal, literatuur en documentatie (zie ook onder Beeldbank Westkapelle)

– Verzamelen van kunstwerken, curiositeiten, gereedschappen e.d. die kenmerkend zijn voor Westkapelle, de dijk en de plaatselijke cultuur

– Organiseren van tentoonstellingen en andere culturele manifestaties

– Verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de historie van Westkapelle

– Onderzoeken van en vastleggen van het Westkappelse dialect en de Westkappelse way of life vroeger en nu.

Een van de oudste taken van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle is het verzamelen van kledingstukken en sieraden behorende bij de Westkappelse klederdracht en het beheren van deze verzameling.