Auteur: admin

Financien

5 mei 2020 Uncategorized 0

Anbi -informatie Stichting de Zeeuwse Streekdrachten Het RSIN/fiscaal nummer van onze stichting is: 808830685 Beloningsbeleid Onze stichting kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Reiskosten en kosten die verband houden met de bestuursvergaderingen worden vergoed. De bestuursvergaderingen van het dagelijks bestuur vinden altijd plaats bij een van de bestuursleden. Jaarrekening 2020… Read more

Zeeuwse drachten

5 mei 2020 Uncategorized 0

Verenigingen en Stichtingen

5 mei 2020 Uncategorized 0

BIJ STICHTING DE ZEEUWSE STREEKDRACHTEN ZIJN ACHT STREEKDRACHTVERENIGINGEN EN -STICHTINGEN AANGESLOTEN: VERENIGING AXELSE KLEDERDRACHTGROEP STICHTING CULTUURBEHOUD WESTKAPELLE STREEKDRACHTVERENIGING DE ARKE STICHTING HET WALCHERS COSTUUM VERENIGING KLEDERDRACHTGROEP MOOI ZEELAND VERENIGING TOT INSTANDHOUDING VAN HET ZEEUWS CULTUREEL ERFGOED ÔNS BOEREGOED STICHTING STREEKDRACHT THOLEN STICHTING TOT BEHOUD VAN DE CADZANDSE DRACHT

Contact

5 mei 2020 Uncategorized 0

Voor concrete vragen over informatie en activiteiten van de aangesloten streekdrachtgroepen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de secretariaten van deze organisaties: zie hiervoor de aparte pagina’s van deze groepen. Contactgegevens Stichting de Zeeuwse Streekdrachten: Secretariaat: Bruggendijk 7, 4505 PP Zuidzande Tel: 06-20424554 E-mail: adri.jenny@gmail.com

Media

5 mei 2020 Uncategorized 0

De Ontmoetingsdag 2022 in Tholen in de regionale pers!

Het bestuur

5 mei 2020 Uncategorized 0

Het dagelijks bestuur van de Stichting Zeeuwse Streekdrachten wordt gevormd door:

Wie zijn wij

5 mei 2020 Uncategorized 0

STICHTING DE ZEEUWSE STREEKDRACHTEN is het overkoepelende orgaan van acht Zeeuwse stichtingen en verenigingen die zich actief bezig houden met Zeeuwse streekdrachten en de Zeeuwse cultuur. Het doel van Stichting de Zeeuwse Streekdrachten is het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende Zeeuwse streekdrachtgroepen, die allen op verschillende wijzen dezelfde doelen nastreven, en het… Read more

Activiteiten

5 mei 2020 Uncategorized 0

JAARAGENDA 2024 In onderstaande agenda vindt u alle activiteiten die door de aangesloten streekdrachtgroepen worden georganiseerd. Hierbij wordt duidelijk aangegeven of het om een openbare of een besloten activiteit gaat. DATUM TIJD GEORGANISEERD DOOR ACTIVITEIT OPENBAAR/ BESLOTEN 12-01 15.40-18.30 Provincie Zeeland Nieuwjaarsreceptie Provincie Zeeland in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Alle Zeeuwen zijn van harte… Read more